ï»?HTML>我校åœ?019年河南省高等职业教育技能大赛教学能力比赛中喜获佳绩-许昌职业技术学é™?/TITLE><META Name="keywords" Content="许昌职业技术学é™?学院新闻,我校,2019å¹?2019,201,河南çœ?河南,高等职业,高等,职业教育,职业,教育,技èƒ?大赛,教学,能力,比赛,喜获,佳绩" /> <META Name="description" Content=" 10æœ?2日,河南省教育厅下发《关于公å¸?019年河南省职业教育技能大赛教学能力比赛获奖名单的通知》,我校9个作品全部获奖,其中一等奖2项,二等å¥?项,三等å¥?项,奖项榜全省第一,进入现场决赛项目数全省第三。在全省高等职业教育技能大赛教学能力比赛总结研讨会上,我校获教育厅领导点名表扬。在获奖项目中,马丽娇团队作品《健康心ç?美丽人生》、刘凯团队作品《吐司面包的卫生学检验》获一等奖。据悉,本次大赛由河南省æ•?.." /> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../_sitegray/_sitegray.css" /> <script language="javascript" src="../../_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:77656262657232300201465c --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../news/content_news.vsb.css" /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1032,'/news/content_news.jsp',4189,1088093942)</script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <BODY style="background: url(../../news/dfiles/14446/images/body_topbg.jpg) repeat-x 50% top"> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div>ï»? <STYLE type="text/css"> body,td,th { font-family: "微软雅黑";} body { margin: 0px; padding:0px;} td img{border:0px;} a:link { text-decoration: none;} a:visited { text-decoration: none;} a:hover { text-decoration: none;} a:active { text-decoration: none;} </STYLE> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="../../news/dfiles/14446/_sitegray/_sitegray_d.css"><script language="javascript" src="../../news/dfiles/14446/_sitegray/_sitegray.js"></script><!-- CustomerNO:77656262657232307e7a47575350554403030003 --><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="../../news/dfiles/14446/list.vsb.css"> <script type="text/javascript" src="../../news/dfiles/14446/system/resource/js/counter.js"></script><script type="text/javascript">_jsq_(1084,'/list.jsp',-1,1259523682)</script><A href="../../news/<span style='color:red;font-size:9pt'>转换链接错误</span>"></A> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" style="margin: 0px auto"> <TBODY> <TR> <TD height="120" valign="center" align="center" style="background: url(../../news/dfiles/14446/images/top_bg.jpg) no-repeat 50% top"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height="46" valign="center" align="center" style="background: url(../../news/dfiles/14446/images/dh_bg.jpg) repeat-x 50% top"><style type="text/css"> td.b1_0_{FONT-SIZE:9pt;HEIGHT: 46px;WIDTH: 116px;BACKGROUND: url(../../news/images/dhbg1.jpg) 15px 0px;POSITION: relative;} td.b2_0_{FONT-SIZE:9pt;HEIGHT: 46px;WIDTH: 116px;BACKGROUND: url(../../news/images/dhbg2.jpg) no-repeat 15px 0px;POSITION: relative;} td.b3_0_{FONT-SIZE:9pt;BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px solid;BACKGROUND-COLOR: #eeeeee;BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid;} td.b4_0_{FONT-SIZE:9pt;BORDER-BOTTOM: #cccccc 1px solid;BACKGROUND-COLOR: #eeeeee;BORDER-RIGHT: #cccccc 1px solid;} a.menu0_0_:link {TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:visited { TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:hover {TEXT-DECORATION: none;}; a.menu0_0_:active {TEXT-DECORATION: none;}; table.tb1_0_{FONT-SIZE:9pt;border:0;} span.s1_0_{FONT-SIZE: 10pt;COLOR: #ddb100;LINE-HEIGHT: 200%;} span.s2_0_{LINE-HEIGHT: 160%;FONT-FAMILY: 宋体;COLOR: #cc0000;FONT-SIZE: 11pt;TEXT-DECORATION: none;} span.s10_0_{FONT-SIZE: 10pt;TEXT-DECORATION: none;COLOR: #ffffff;LINE-HEIGHT: 200%;} span.s20_0_{LINE-HEIGHT: 160%;FONT-FAMILY: 宋体;COLOR: #000000;FONT-SIZE: 11pt;TEXT-DECORATION: none;} </style> <SCRIPT language="javascript"> var showfix_0_ = 1; var isvertical_0_ = false; </SCRIPT> <script language="javascript" src="/system/resource/js/menu/text.js"></script> <TABLE id="t1_0_" cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0" height="0" width="1050"><TR><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" height="0" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1041" onmouseover="tshowLayers('1041','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1041','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../index.htm"><span class="fontstyle68545"> å­¦æ ¡é¦–页 </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1039" onmouseover="tshowLayers('1039','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1039','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/xww.htm"><span class="fontstyle68545"> æ–°é—»é¦–页 </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1032" onmouseover="tshowLayers('1032','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1032','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/xzyw.htm"><span class="fontstyle68545"> è®¸èŒè¦é—» </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1033" onmouseover="tshowLayers('1033','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1033','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/tzgg.htm"><span class="fontstyle68545"> é€šçŸ¥å…¬å‘Š </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1034" onmouseover="tshowLayers('1034','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1034','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/xbdt_.htm"><span class="fontstyle68545"> é™¢éƒ¨åŠ¨æ€? </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1035" onmouseover="tshowLayers('1035','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1035','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/mtkw.htm"><span class="fontstyle68545"> åª’体看我 </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1036" onmouseover="tshowLayers('1036','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1036','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/gzsd.htm"><span class="fontstyle68545"> é«˜èŒè§†ç‚¹ </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1040" onmouseover="tshowLayers('1040','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1040','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" ><span class="fontstyle68545"> é˜³å…‰ç½?nbsp;</span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1038" onmouseover="tshowLayers('1038','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1038','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/xtbjjt.htm"><span class="fontstyle68545"> æå›ç™¾å®¶è®²å ‚ </span></a></TD><TD valign="center"></TD><TD valign="middle" width="0" nowrap class="b1_0_" align="center" id="a_0_1051" onmouseover="tshowLayers('1051','b2_0_', '_0_')" onmouseout="thideLayers('1051','b1_0_', '_0_','true','true')"><a class="menu0_0_" href="../../xwwdh/jxky.htm"><span class="fontstyle68545"> æ•™å­¦ç§‘ç ” </span></a></TD></TR></TR></table></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1" align="center"> <TBODY> <TR> <TD height="21"></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="1100" align="center" style="margin: 0px auto"> <TBODY> <TR> <TD valign="top" width="221" align="left"> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR></TR> <TR></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD bgcolor="#7d0801" height="31" width="220" style="color: #fff;margin-left: 10px;font-size: 14px">    通知公告</TD></TR> <TR> <TD height="220" width="220" style="border-bottom: #7d0801 1px solid;border-left: #7d0801 1px solid;border-top: #7d0801 1px solid;border-right: #7d0801 1px solid"> <DIV id="scrollupjsu1js" style="OVERFLOW: hidden; WIDTH: 200px; HEIGHT: 180px"> <DIV id="scrollup1jsu1js"><BR> <table> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/4184.htm" title="许昌职业技术学é™?019年公开招聘教师体检结果公示" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学é™?019年公开...</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/4183.htm" title="许昌职业技术学é™?019年公开招聘专职辅导员体检结果公示" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学é™?019年公开...</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/4188.htm" title="许昌职业技术学é™?019年公开招聘保卫干事体检结果公示" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学é™?019年公开...</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/4168.htm" title="许昌职业技术学é™?019年教学设备采购项目论证通知" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学é™?019年教å­?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/4165.htm" title="许昌职业技术学é™?019年公开招聘教师体检安排公告" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学é™?019年公开...</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/4164.htm" title="许昌职业技术学院关于组织收听收看庆祝中华人民共和国成立70周年的大ä¼? target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学院关于组织收...</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/4157.htm" title="许昌职业技术学é™?019年公开招聘教师面试事宜和指定教材版本公å‘? target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学é™?019年公开...</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/4154.htm" title="许昌职业技术学é™?019年冬季作息时间表" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学é™?019年冬å­?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/4152.htm" title="许昌职业技术学é™?019年国庆节放假通知" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学é™?019年国åº?..</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> <tr> <td><span class="leaderfont68557">·</span></td> <td style="font-size:9pt"> <a href="../1033/4147.htm" title="许昌职业技术学é™?019年公开招聘教师面试资格确认递补公告" target="_blank"> <span class="titlestyle68557">许昌职业技术学é™?019年公开...</span></a> <span class="timestyle68557"></span> <span></span> </td> <td width="1" style="padding:0px;border:0px;visibility:hidden"><span class="titlestyle68557" style="width:1px"></span></td> </tr> </table> </DIV> <DIV id="scrollup2jsu1js"></DIV> </DIV> <SCRIPT> function scrollupMarqueejsu1js() { try { var scrollup = document.getElementById("scrollupjsu1js"); var scrollup1 = document.getElementById("scrollup1jsu1js"); //滚动到头继续æ»? if(scrollup.scrollTop + scrollup.clientHeight == scrollup.scrollHeight) { scrollup.scrollTop-=scrollup1.clientHeight-1; } else { scrollup.scrollTop++; } } catch(e) { } } var scrollupMyMarjsu1js; function scrollupfunjsu1js() { var speed = 30; var scrollup = document.getElementById("scrollupjsu1js"); var scrollup1 = document.getElementById("scrollup1jsu1js"); var scrollup2 = document.getElementById("scrollup2jsu1js"); scrollup2.innerHTML=scrollup1.innerHTML; if(scrollup1.scrollHeight == 0 || scrollup1.scrollHeight < 180) { scrollup1.style.height="180px"; } else { scrollup1.style.height=scrollup1.scrollHeight + "px"; } if(scrollup2.scrollHeight == 0 || scrollup2.scrollHeight < 180) { scrollup2.style.height="180px"; } else { scrollup2.style.height=scrollup2.scrollHeight + "px"; } scrollupMyMarjsu1js=setInterval(scrollupMarqueejsu1js,speed); scrollup.onmouseover=function() {clearInterval(scrollupMyMarjsu1js)} scrollup.onmouseout=function() {scrollupMyMarjsu1js=setInterval(scrollupMarqueejsu1js,speed)} } window.setTimeout(scrollupfunjsu1js, 0); </SCRIPT></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height="31"> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD width="20"> </TD> <TD valign="top" width="860" align="left"> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"> <TBODY> <TR> <TD height="40" align="right" style="border-bottom: #ccc 1px solid"> <table class="winstyle68558" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td nowrap>当前位置ï¼? <a href="../../index.htm"><span class="fontstyle68558">首页</span></a><span class="splitflagstyle68558">>></span><a href="../../xwwdh.htm"><span class="fontstyle68558">新闻ç½?/span></a><span class="splitflagstyle68558">>></span><a href="../../xwwdh/xzyw.htm"><span class="fontstyle68558">许职要闻</span></a><span class="splitflagstyle68558">>></span><span class="fontstyle68558">正文</span></td></tr></table></TD></TR> <TR> <TD height="10"></TD></TR> <TR> <TD> <LINK href="/system/resource/style/component/news/content/title.css" type="text/css" rel="stylesheet"> <style type="text/css"> .content{margin:auto;text-align:left;line-height:18px;padding:3px 0 0 0;color:#727272;} .process{width:162px;height:11px;background:#EDEDED;overflow:hidden;float:left;margin-left:26px !important;margin-left:13px;margin-right:10px;} .process div{width:160px;height:11px;border-left:1px solid #000;border-right:1px solid #000;} .process .style7{border-left-color:#ff0000;border-right-color:#ff0000;background-position:0 -77px;} </style> <script language="javascript" src="../../_dwr/interface/NewsvoteDWR.js"></script> <script language="javascript" src="../../_dwr/engine.js"></script> <script language="javascript" src="../../_dwr/util.js"></script> <script language="javascript" src="/system/resource/js/news/newscontent.js"></script> <form name="form68560a"> <table border="0" class="winstyle68560" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr><td class="titlestyle68560" align="center"> 我校åœ?019年河南省高等职业教育技能大赛教学能力比赛中喜获佳绩 </td></tr> <tr height="30"><td align="center"> <span class="timestyle68560"> 2019-10-16 08:34</span> <span class="authorstyle68560">  </span> </td></tr> <tr><td align="right"> <span> </span> </td></tr> <tr><td class="contentstyle68560"> <div class="c68560_content" id="vsb_newscontent"><div id="vsb_content"> <div class="v_news_content"> <style><!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:宋体; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;} @font-face {font-family:宋体; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;} @font-face {font-family:仿宋; panose-1:2 1 6 9 6 1 1 1 1 1;} @font-face {font-family:"\@仿宋"; panose-1:2 1 6 9 6 1 1 1 1 1;} @font-face {font-family:"\@宋体"; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-size:10.5pt; font-family:"Times New Roman","serif";} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-link:"页眉 Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; vsb_temp-mode:char; border:none; padding:0cm; font-size:9.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {mso-style-link:"页脚 Char"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; vsb_temp-mode:char; font-size:9.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} span.Char {mso-style-name:"页眉 Char"; mso-style-link:页眉; font-family:"Times New Roman","serif";} span.Char0 {mso-style-name:"页脚 Char"; mso-style-link:页脚; font-family:"Times New Roman","serif";} .MsoChpDefault {font-family:等线;} /* Page Definitions */ @page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; vsb_temp:15.6pt;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --></style> <div class="WordSection1" style="vsb_temp: 15.6pt;"> <p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="color: black;"> </span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 30pt; text-indent: 30pt; vsb_temp-mode: char;"><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: 宋体; font-size: 15pt;">10</span><span style="color: black; font-family: 宋体; font-size: 15pt;">æœ?span lang="EN-US">12</span>日,河南省教育厅下发《关于公å¸?span lang="EN-US">2019</span>年河南省职业教育技能大赛教学能力比赛获奖名单的通知》,我校<span lang="EN-US">9</span>个作品全部获奖,其中一等奖<span lang="EN-US">2</span>项,二等å¥?span lang="EN-US">4</span>项,三等å¥?span lang="EN-US">3</span>项,奖项榜全省第一,进入现场决赛项目数全省第三。在全省高等职业教育技能大赛教学能力比赛总结研讨会上,我校获教育厅领导点名表扬。在获奖项目中,马丽娇团队作品《健康心ç?美丽人生》、刘凯团队作品《吐司面包的卫生学检验》获一等奖ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 30pt; text-indent: 30pt; vsb_temp-mode: char;"><span style="color: black; font-family: 宋体; font-size: 15pt;">据悉,本次大赛由河南省教育厅主办,共有来自全çœ?span lang="EN-US">58</span>所高职院校çš?span lang="EN-US">256</span>件参赛作品,近千名教师参加比赛,覆盖<span lang="EN-US">19</span>个专业大类。通过网络评审和现场决赛,最终评选出一等奖<span lang="EN-US">27</span>项,二等å¥?span lang="EN-US">52</span>项,三等å¥?span lang="EN-US">78</span>项。今年的比赛与往年相比难度明显增大,比赛项目全面考察教师的教学能力,对教师的教学设计能力、教学实施能力、教学素养能力、教学研究能力提出了新的要求ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 30pt; text-indent: 30pt; vsb_temp-mode: char;"><span style="color: black; font-family: 宋体; font-size: 15pt;">学校党委高度重视本次教师教学能力比赛,成立了以副院长郭长庚为组长的教师教学能力大赛领导小组,积极有序的组织开展校级比赛活动和省级比赛参赛准备工作。备赛期间,教务处提前谋划制定参赛方案、邀请专家多次来我校进行教学能力的专题讲座和参赛作品的优化辅导,并协调各部门为参赛团队做好生活、服务等保障工作,确保暑期备赛工作正常有序进行ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 30pt; text-indent: 30pt; vsb_temp-mode: char;"><span style="color: black; font-family: 宋体; font-size: 15pt;">比赛结束后,教务处及时召开总结研讨会,认真吸取比赛经验,并在今后的教学工作中深化“三教”改革,提升技术技能人才培养质量,推动我校教育教学工作再上新台阶,为双高校建设贡献标志性成果ã€?/span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: center; line-height: 30pt; text-indent: 30pt; vsb_temp-mode: char;"><span style="color: black; font-family: 宋体; font-size: 15pt;">(稿件来源:教务å¤?<span lang="EN-US">     </span>作者:马广ç¤?span lang="EN-US">     </span>编辑:任璐蝶ï¼? </span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; line-height: 30pt; text-indent: 30pt; vsb_temp-mode: char;"><span lang="EN-US" style="color: black; font-family: 宋体; font-size: 15pt;"> </span></p> </div> </div> </div></div> </td></tr> <tr><td class="pagestyle68560" align="left"> </td></tr> <tr><td><div id="div_vote_id"></div></td></tr> <tr><td align="left"><span> </span></td></tr> <tr> <td align="center"> </td> </tr> <tr><td align="right"> <span>ã€?/span><a href="javascript:window.opener=null;window.open('','_self');window.close();"><span>关闭窗口</span></a><span>ã€?/span> </td></tr> </table> </form> <script type="text/javascript"> function dosuba68560a() { try{ var ua = navigator.userAgent.toLowerCase(); if(ua.indexOf("msie 8")>-1) { window.external.AddToFavoritesBar(document.location.href,document.title,"");//IE8 }else{ if (document.all) { window.external.addFavorite(document.location.href, document.title); }else if(window.sidebar) { window.sidebar.addPanel( document.title, document.location.href, "");//firefox } } } catch (e){alert("无法自动添加到收藏夹,请使用 Ctrl + d 手动添加");} } </script> </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" style="margin: 0px auto"> <TBODY> <TR> <TD bgcolor="#7e231e" height="88" valign="center" align="center"> <p style="color: #fff;font-size:12px;text-align: center;line-height: 30px;">版权所有:许昌职业技术学é™? 地址:河南省许昌市新兴路4336å? 邮编4610001</p></TD></TR></TBODY></TABLE><MAP name="AutoMap1"><AREA href="../../news/<span style='color:red;font-size:9pt'>转换链接错误</span>" shape="rect" target="" coords="3,54,221,95"><AREA href="" shape="rect" target="" coords="0,0,216,47"></MAP> <a href="http://www.okfdzs373.top/">±±¾©Èü³µpk¹Ú¾ü¹¥ÂÔ</a> <a href="http://www.hg8868fdzs362.icu" target="_blank">713</a>| <a href="http://hg8868fdzs340.cn.com" target="_blank">878</a>| <a href="http://www.vipfdzs705.pw" target="_blank">128</a>| <a href="http://www.cskelong1584.top" target="_blank">35</a>| <a href="http://haofudezsh1038.top" target="_blank">206</a>| <a href="http://www.okfdzs569.icu" target="_blank">554</a>| <a href="http://vipfdzs604.pw" target="_blank">410</a>| <a href="http://www.okfdzs852.top" target="_blank">272</a>| <a href="http://www.cskelong1130.top" target="_blank">443</a>| <a href="http://hg8868fdzs84.pw" target="_blank">89</a>| <a href="http://www.haofudezsh1518.top" target="_blank">464</a>| <a href="http://shiekolong1000.icu" target="_blank">110</a>| <a href="http://www.zq9830.com" target="_blank">854</a>| <a href="http://hg8868fdzs650.icu" target="_blank">494</a>| <a href="http://www.hg8868fdzs953.icu" target="_blank">449</a>| <a href="http://www.cskelong2072.top" target="_blank">575</a>| <a href="http://hg8868fdzs838.pw" target="_blank">932</a>| <a href="http://www.haofudezsh1716.top" target="_blank">677</a>| <a href="http://shiekolong422.icu" target="_blank">791</a>| <a href="http://www.okfdzs685.icu" target="_blank">44</a>| <a href="http://okfdzs860.top" target="_blank">698</a>| <a href="http://www.hg8868fdzs958.cn.com" target="_blank">713</a>| <a href="http://www.yle238838.com" target="_blank">545</a>| <a href="http://cskelong255.top" target="_blank">995</a>| <a href="http://www.cskelong2943.top" target="_blank">38</a>| <a href="http://vipfdzs202.icu" target="_blank">896</a>| <a href="http://www.hg8868fdzs849.pw" target="_blank">689</a>| <a href="http://hg8868fdzs787.pw" target="_blank">200</a>| <a href="http://www.hg8868fdzs438.pw" target="_blank">743</a>| <a href="http://vipfdzs996.icu" target="_blank">662</a>| <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></HTML>